Słowo dla Ciebie 

"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13) 

Zaufajcie Jezusowi! Wsłuchujcie się w Jego nauczanie.
Kierujcie wasze spojrzenie ku Jego Obliczu! Trwajcie w słuchaniu Jego słowa.
Pozwólcie, żeby to właśnie On kierował każdym waszym poszukiwaniem i drżeniem, każdym waszym ideałem i pragnieniem serca.

Jan Paweł II - Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania; 2005 r. 
Copyright ©2020 Adwentowa Kawa, All Rights Reserved.